• A-7 ~Rubber Pipe Connector

    A-7 ~ Kauçuk Boru Bağlantısı

    Kauçuk Boru, düz uzunluklarda veya belirli bir yarıçapın gerekli olduğu durumlarda çelik ve dökme demir borular için ekonomik, aşınmaya dayanıklı bir alternatiftir. B-1 Kauçuk Boru, cevher, aşındırıcı kimyasallar, kum ve diğer aşındırıcı bulamaçların taşınmasında kullanılabilir.