• A-6 ~Control Units

    A-6 ~ Kontrol Üniteleri

    Bir kontrol ünitesi tertibatı, boru hattının aşırı hareketinden kaynaklanan genleşme ekleminde olası hasarı en aza indirmek için bir genleşme eklemi boyunca flanştan flanşa yerleştirilmiş iki veya daha fazla kontrol çubuğundan oluşan bir sistemdir. Kontrol çubuğu tertibatları, bağlantının izin verilen maksimum genişlemesine ve / veya daralmasına ayarlanır ve genleşme derzinde oluşan statik basınç baskısını emer. Bu şekilde kullanıldıklarında, genleşme bağlantısının olası arızasını ve ekipmanın olası hasarını en aza indiren ek bir güvenlik faktörüdürler. Kontrol üniteleri ek yerlerini yeterince koruyacaktır ancak kullanıcı, boru flanşı mukavemetinin karşılaşılacak toplam kuvvete dayanacak kadar yeterli olduğundan emin olmalıdır.